ค่าธรรมเนียนแรกเข้าฟรี บัตรเครดิตTMB วันนี้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีสำหรับทุกท่านที่สนใจหรือกำลังสนใจที่จะสมัคร บัตรเครดิตTMB เพียงมีเงินเดือนประจำและเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารและมีเงินเดือนเข้าบัญชี 3-6 เดือนเข้าเดินบัญชีธนาคารมีเงินเดือนฐานเงินเดือน 6,000 บาทและมีรายได้รวม 15,000บาทขึ้นไป บัตรเครดิตTMB ทุกท่านก็สามารถที่จะสมัคร บัตรเครดิตTMB ได้ อัตราการผ่อนชำระ10เปอร์เซ็นต์ต่อปีและมีอัตราดอกเบี้ย 20เปอร์เซ็นต์ มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน และจะมีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3 เปอร์เซ็นต์ บัตรเครดิตTMB